ספרי תורה, תפילין ומזוזות/ סת”מ

אבסרבם שרגני, סופר סת”ם על פי הכוונות של כתבי האר”י, לומד קבלה מזה 20 שנה.

אברהם כותב מזוזות ותפילין בהזמנה בלבד, על מנת שהאנרגיה של המזוזה תהיה מכוונת לאדם ולבקשותיו, כגון בקשה לרפואה, לזיווג, לפרנסה וכדומה.