077-2341504
argaman@netvision.net.il

מדיטציה לפי האנרגיה של היקום עם מיכל בוקר

סדנה זו היא מנוי שנתי.

השיעור השבועי יישלח אליכם מיד יום שלישי, ותהיה בו מדיטציה / הנחיה לדמיון מודרך סרטון / עבודה אישית פנימית הקשורה לאנרגיה המתגלה ביקום באותו שבוע, סך כל השבועות והאנרגיה המיוחדת להם יוצרים פאזל מרהיב של כל האנרגיה שהאדם זקוק לה במשך השנה. הסוד הוא לדעת להתחבר נכון, וזו מטרת שיעורים אלה.

השיעורים יהיו מרוכזים, קלים להבנה וממוקדי מטרה.

אורך כל שיעור – 10 דקות בממוצע,

שיעורים לדוגמה יועלו לעמוד זה בקרוב, כדי שתוכלו להתרגל לרעיון, לאהוב אותו ולהפיק ממנו תועלת.

נשתמע!!!