פעילות לחידוד ראיית הפרטים

פיתוח ראיית הפרטים בתמונה הגדולה – מתאים לילדים מגיל שמונה ומעלה.

הפעילות מלמדת את הילד למצוא פרטים במילה אחת ארוכה, ולדעת שגם הפרטים חשובים כי הם חלק מתמונה גדולה יותר, שלא תמיד מתגלה או נראית בבירור.

לפעילות זו יש השלכה על ראיית פרטים בחיי היומיום ושימת לב לחלקי המציאות המורכבת יותר בחייו של הילד.

פאזלים ומשחקי הרכבה הם המלצה נוספת לעידוד ראיית פרטים וחלקי השלם.

פעילות

הדפיסו בראש דף ריק את המילה

אטמוספֶרה

ובקשו מהילד למצוא מילים שמסתתרות בתוכה, כולל היפוך אותיות ומהסוף להתחלה. הראו לו כדוגמה את המילה פס.

דוגמאות נוספות למילים שמסתתרות במילה אטמוספרה (לנוחותכם, ההורים, כדי שתוכלו לבדוק את התוצאות…) הן:

אטם, פרה, אטמוּ, מוס, ספרה, ספר, טסו, פרוס, פר, סוף, ספה, מוסף, אסף, מופר, אופרה, מוסף, מטף, פה, מאור, אור, אסור, סופר, טפר, אוטם, אטום, אופס, מפוסטר.

ואני בטוחה שהילדים ימציאו הרבה בדיחות על הדרך.

והנה עוד כמה דוגמאות למילים וצירופי מילים ארוכות, לנוחותכם:

אינדיאנה ג’ונס, רובינזון קרוזו, אנציקלופדיה, קולומבוס, אמריקה הצפונית, אוקיינוס, אנטרטיקה, אוסטרליה, ארצות הברית.

0.00