חמשת היסודות – תרגילים אנרגטיים לילדים ולמבוגרים

תרגילים לאיזון ושמירה על שקט נפשי ובריאות

תודה מיוחדת לנויה סבי שהדגימה את התרגילים

כדי להוריד את הקובץ או להדפיס אותו 38-44

 

0.00