תפילין ומזוזות

אברהם שרגני סופר סת”מ של מרכז ארגמן
כותב את המזוזות והתפילין במיוחד עבורכם, עם כוונת האריז”ל בכתב אשורי.

מציג את כל 3 התוצאות