077-2341504
argaman@netvision.net.il

מעונות אמונה

מסגרות קסומות מאוירות עם מסרים חיוביים

ליום המשפחה!

מסגרת קסומה עם שם הילד ושם המעון

רק 14 ש”ח כולל מע”מ

מסר חיובי לכל החיים

כמזכרת מהגן.

אין צורך בתמונה, אנחנו משבצים רק את שם הילד.

גודל המוצר: 30X20 ס”מ

ויש תפס תליה מאחור.

מסגרות קסומות מאוירות עם מסרים חיוביים

ליום המשפחה!

מסגרת קסומה עם שם הילד ושם המעון

רק 14 ש”ח כולל מע”מ

מסר חיובי לכל החיים

כמזכרת מהגן.

אין צורך בתמונה, אנחנו משבצים רק את שם הילד.

גודל המוצר: 30X20 ס”מ

ויש תפס תליה מאחור.

מסגרות קסומות מאוירות עם מסרים חיוביים

ליום המשפחה!

מסגרת קסומה עם שם הילד ושם המעון

רק 14 ש”ח כולל מע”מ

מסר חיובי לכל החיים

כמזכרת מהגן.

אין צורך בתמונה, אנחנו משבצים רק את שם הילד.

גודל המוצר: 30X20 ס”מ

ויש תפס תליה מאחור.

מסגרת קסומה + תמונה ומסר חיובי

ליום המשפחה!

מסגרת קסומה עם תמונה ושם הילד 

רק 17 ש”ח כולל מע”מ

מסר חיובי לכל החיים

כמזכרת מהגן.

גודל המוצר: 30X20 ס”מ

המסגרת עשויה מ PVC בעובי 1/2 ס”מ, זהו חומר חזק ועמיד, ויש תפס תליה מאחור.

מסגרת קסומה + תמונה ומסר חיובי

ליום המשפחה!

מסגרת קסומה עם תמונה ושם הילד 

רק 17 ש”ח כולל מע”מ

מסר חיובי לכל החיים

כמזכרת מהגן.

גודל המוצר: 30X20 ס”מ

המסגרת עשויה מ PVC בעובי 1/2 ס”מ, זהו חומר חזק ועמיד, ויש תפס תליה מאחור.

מסגרת קסומה + תמונה ומסר חיובי

ליום המשפחה!

מסגרת קסומה עם תמונה ושם הילד 

רק 17 ש”ח כולל מע”מ

מסר חיובי לכל החיים

כמזכרת מהגן.

גודל המוצר: 30X20 ס”מ

המסגרת עשויה מ PVC בעובי 1/2 ס”מ, זהו חומר חזק ועמיד, ויש תפס תליה מאחור.

מסגרת קסומה + תמונה ומסר חיובי

ליום המשפחה!

מסגרת קסומה עם תמונה ושם הילד 

רק 17 ש”ח כולל מע”מ

מסר חיובי לכל החיים

כמזכרת מהגן.

גודל המוצר: 30X20 ס”מ

המסגרת עשויה מ PVC בעובי 1/2 ס”מ, זהו חומר חזק ועמיד, ויש תפס תליה מאחור.

מסגרת מלבנית לתמונה

ליום המשפחה!

מסגרת עם תמונה ושם הילד 

רק 17 ש”ח כולל מע”מ

מסר חיובי לכל החיים

כמזכרת מהגן.

גודל המוצר: 30X20 ס”מ

המסגרת עשויה מ PVC בעובי 1/2 ס”מ, זהו חומר חזק ועמיד, ויש תפס תליה מאחור.

מסגרת מלבנית לתמונה

ליום המשפחה!

מסגרת עם תמונה ושם הילד 

רק 17 ש”ח כולל מע”מ

מסר חיובי לכל החיים

כמזכרת מהגן.

גודל המוצר: 30X20 ס”מ

המסגרת עשויה מ PVC בעובי 1/2 ס”מ, זהו חומר חזק ועמיד, ויש תפס תליה מאחור.

מסגרת מלבנית לתמונה

ליום המשפחה!

מסגרת עם תמונה ושם הילד 

רק 17 ש”ח כולל מע”מ

מסר חיובי לכל החיים

כמזכרת מהגן.

גודל המוצר: 30X20 ס”מ

המסגרת עשויה מ PVC בעובי 1/2 ס”מ, זהו חומר חזק ועמיד, ויש תפס תליה מאחור.

מסגרת מלבנית לתמונה

ליום המשפחה!

מסגרת עם תמונה ושם הילד 

רק 17 ש”ח כולל מע”מ

מסר חיובי לכל החיים

כמזכרת מהגן.

גודל המוצר: 30X20 ס”מ

המסגרת עשויה מ PVC בעובי 1/2 ס”מ, זהו חומר חזק ועמיד, ויש תפס תליה מאחור.

מסגרת מלבנית לתמונה

ליום המשפחה!

מסגרת עם תמונה ושם הילד 

רק 17 ש”ח כולל מע”מ

מסר חיובי לכל החיים

כמזכרת מהגן.

גודל המוצר: 30X20 ס”מ

המסגרת עשויה מ PVC בעובי 1/2 ס”מ, זהו חומר חזק ועמיד, ויש תפס תליה מאחור.

מבצע ליום המשפחה!

רק 20 ש”ח כולל מע”מ

מודפס על PVC, עובי 1/2 ס”מ. חזק ועמיד.

גודל: 30X20 ס”מ. ניתן להזמין דגם שונה לכל כיתה.

התקשרי למיכל להזמנה

 052-3021029

שלט לדלת חדר הילד/ה

ליום המשפחה

רק 14 ש”ח כולל מע”מ

השלט עשוי PVC, עובי 1/2 ס”מ. החומר חזק ועמיד, מודפס עם שם הילד. 

גודל: 19X9 ס”מ או 10.5X22 ס”מ  

כאשר המוצר מוגש ארוז כמתנה עם דבק דו-צדדי מוכן להדבקה על הדלת המחיר הוא 19 שח כולל מע”מ

שלט לדלת חדר הילד/ה

ליום המשפחה

רק 14 ש”ח כולל מע”מ

השלט עשוי PVC, עובי 1/2 ס”מ. החומר חזק ועמיד, מודפס עם שם הילד. 

גודל: 19X9 ס”מ או 10.5X22 ס”מ  

כאשר המוצר מוגש ארוז כמתנה עם דבק דו-צדדי מוכן להדבקה על הדלת המחיר הוא 19 שח כולל מע”מ

שלט לדלת חדר הילד/ה

ליום המשפחה

רק 14 ש”ח כולל מע”מ

השלט עשוי PVC, עובי 1/2 ס”מ. החומר חזק ועמיד, מודפס עם שם הילד. 

גודל: 19X9 ס”מ או 10.5X22 ס”מ  

כאשר המוצר מוגש ארוז כמתנה עם דבק דו-צדדי מוכן להדבקה על הדלת המחיר הוא 19 שח כולל מע”מ

שלט לדלת חדר הילד/ה

ליום המשפחה

רק 14 ש”ח כולל מע”מ

השלט עשוי PVC, עובי 1/2 ס”מ. החומר חזק ועמיד, מודפס עם שם הילד. 

גודל: 19X9 ס”מ או 10.5X22 ס”מ  

כאשר המוצר מוגש ארוז כמתנה עם דבק דו-צדדי מוכן להדבקה על הדלת המחיר הוא 19 שח כולל מע”מ

שלט לדלת חדר הילד/ה

ליום המשפחה

רק 14 ש”ח כולל מע”מ

השלט עשוי PVC, עובי 1/2 ס”מ. החומר חזק ועמיד, מודפס עם שם הילד. 

גודל: 19X9 ס”מ או 10.5X22 ס”מ  

כאשר המוצר מוגש ארוז כמתנה עם דבק דו-צדדי מוכן להדבקה על הדלת המחיר הוא 19 שח כולל מע”מ

שלט לדלת הכניסה של הבית

ליום המשפחה

רק 14 ש”ח כולל מע”מ

השלט עשוי PVC, עובי 1/2 ס”מ. החומר חזק ועמיד, מודפס עם שם הילד. 

גודל: 19X9 ס”מ או 10.5X22 ס”מ  

כאשר המוצר מוגש ארוז כמתנה עם דבק דו-צדדי מוכן להדבקה על הדלת המחיר הוא 19 שח כולל מע”מ

שלט לדלת הכניסה של הבית

ליום המשפחה

רק 14 ש”ח כולל מע”מ

השלט עשוי PVC, עובי 1/2 ס”מ. החומר חזק ועמיד, מודפס עם שם הילד. 

גודל: 19X9 ס”מ או 10.5X22 ס”מ  

כאשר המוצר מוגש ארוז כמתנה עם דבק דו-צדדי מוכן להדבקה על הדלת המחיר הוא 19 שח כולל מע”מ

שלט לדלת הכניסה של הבית

ליום המשפחה

רק 14 ש”ח כולל מע”מ

השלט עשוי PVC, עובי 1/2 ס”מ. החומר חזק ועמיד, מודפס עם שם הילד. 

גודל: 19X9 ס”מ או 10.5X22 ס”מ  

כאשר המוצר מוגש ארוז כמתנה עם דבק דו-צדדי מוכן להדבקה על הדלת המחיר הוא 19 שח כולל מע”מ

שעון קיר אישי

רק 25 ש”ח כולל מע”מ

שעון קיר עם שם הילד. עשוי PVC עובי 1/2 ס”מ. החומר חזק ועמיד.

גודל: 30X20 ס”מ. ניתן להזמין דגם שונה לכל כיתה.

השעון מוגש לכם ארוז כמתנה.

איך מזמינים?

בחרי דגמים (השם המופיע בדוגמה הוא שם הדגם), הכיני רשימה שמית של כל כיתה, והתקשרי למיכל להזמנה 052-3021029

שעון קיר אישי

רק 25 ש”ח כולל מע”מ

שעון קיר עם שם הילד. עשוי PVC עובי 1/2 ס”מ. החומר חזק ועמיד.

גודל: 30X20 ס”מ. ניתן להזמין דגם שונה לכל כיתה.

השעון מוגש לכם ארוז כמתנה.

איך מזמינים?

בחרי דגמים (השם המופיע בדוגמה הוא שם הדגם), הכיני רשימה שמית של כל כיתה, והתקשרי למיכל להזמנה 052-3021029

שעון קיר אישי

רק 25 ש”ח כולל מע”מ

שעון קיר עם שם הילד. עשוי PVC עובי 1/2 ס”מ. החומר חזק ועמיד.

גודל: 30X20 ס”מ. ניתן להזמין דגם שונה לכל כיתה.

השעון מוגש לכם ארוז כמתנה.

איך מזמינים?

בחרי דגמים (השם המופיע בדוגמה הוא שם הדגם), הכיני רשימה שמית של כל כיתה, והתקשרי למיכל להזמנה 052-3021029

שעון קיר אישי

רק 25 ש”ח כולל מע”מ

שעון קיר עם שם הילד. עשוי PVC עובי 1/2 ס”מ. החומר חזק ועמיד.

גודל: 30X20 ס”מ. ניתן להזמין דגם שונה לכל כיתה.

השעון מוגש לכם ארוז כמתנה.

איך מזמינים?

בחרי דגמים (השם המופיע בדוגמה הוא שם הדגם), הכיני רשימה שמית של כל כיתה, והתקשרי למיכל להזמנה 052-3021029

שעון קיר אישי

רק 25 ש”ח כולל מע”מ

שעון קיר עם שם הילד. עשוי PVC עובי 1/2 ס”מ. החומר חזק ועמיד.

גודל: 30X20 ס”מ. ניתן להזמין דגם שונה לכל כיתה.

השעון מוגש לכם ארוז כמתנה.

איך מזמינים?

בחרי דגמים (השם המופיע בדוגמה הוא שם הדגם), הכיני רשימה שמית של כל כיתה, והתקשרי למיכל להזמנה 052-3021029

שעון קיר אישי

רק 25 ש”ח כולל מע”מ

שעון קיר עם שם הילד. עשוי PVC עובי 1/2 ס”מ. החומר חזק ועמיד.

גודל: 30X20 ס”מ. ניתן להזמין דגם שונה לכל כיתה.

השעון מוגש לכם ארוז כמתנה.

איך מזמינים?

בחרי דגמים (השם המופיע בדוגמה הוא שם הדגם), הכיני רשימה שמית של כל כיתה, והתקשרי למיכל להזמנה 052-3021029

שעון קיר אישי

רק 25 ש”ח כולל מע”מ

שעון קיר עם שם הילד. עשוי PVC עובי 1/2 ס”מ. החומר חזק ועמיד.

גודל: 30X20 ס”מ. ניתן להזמין דגם שונה לכל כיתה.

השעון מוגש לכם ארוז כמתנה.

איך מזמינים?

בחרי דגמים (השם המופיע בדוגמה הוא שם הדגם), הכיני רשימה שמית של כל כיתה, והתקשרי למיכל להזמנה 052-3021029

שעון קיר אישי

רק 25 ש”ח כולל מע”מ

שעון קיר עם שם הילד. עשוי PVC עובי 1/2 ס”מ. החומר חזק ועמיד.

גודל: 30X20 ס”מ. ניתן להזמין דגם שונה לכל כיתה.

השעון מוגש לכם ארוז כמתנה.

איך מזמינים?

בחרי דגמים (השם המופיע בדוגמה הוא שם הדגם), הכיני רשימה שמית של כל כיתה, והתקשרי למיכל להזמנה 052-3021029

שעון קיר אישי

רק 25 ש”ח כולל מע”מ

שעון קיר עם שם הילד. עשוי PVC עובי 1/2 ס”מ. החומר חזק ועמיד.

גודל: 30X20 ס”מ. ניתן להזמין דגם שונה לכל כיתה.

השעון מוגש לכם ארוז כמתנה.

איך מזמינים?

בחרי דגמים (השם המופיע בדוגמה הוא שם הדגם), הכיני רשימה שמית של כל כיתה, והתקשרי למיכל להזמנה 052-3021029

מסגרות מעוצבות מנדלה עם תמונה

36 ש”ח כולל מע”מ

המסגרת עשויה PVC, עובי 1/2 ס”מ. החומר נראה כמו קאפה אך הוא חזק מאוד ועמיד. יש תפס תליה מאחור.

גודל: 40X40 ס”מ

גודל התמונה של הילד/ה 14 ס”מ.

 אפשר להזמין עיצוב שונה לכל כיתה. 

התמונה מודפסת מראש.

 

מסגרות מעוצבות מנדלה עם תמונה

36 ש”ח כולל מע”מ

המסגרת עשויה PVC, עובי 1/2 ס”מ. החומר נראה כמו קאפה אך הוא חזק מאוד ועמיד. יש תפס תליה מאחור.

גודל: 40X40 ס”מ

גודל התמונה של הילד/ה 14 ס”מ.

 אפשר להזמין עיצוב שונה לכל כיתה. 

התמונה מודפסת מראש.

 

מסגרות מעוצבות מנדלה עם תמונה

36 ש”ח כולל מע”מ

המסגרת עשויה PVC, עובי 1/2 ס”מ. החומר נראה כמו קאפה אך הוא חזק מאוד ועמיד. יש תפס תליה מאחור.

גודל: 40X40 ס”מ

גודל התמונה של הילד/ה 14 ס”מ.

 אפשר להזמין עיצוב שונה לכל כיתה. 

התמונה מודפסת מראש.

 

מסגרות מעוצבות מנדלה עם תמונה

36 ש”ח כולל מע”מ

המסגרת עשויה PVC, עובי 1/2 ס”מ. החומר נראה כמו קאפה אך הוא חזק מאוד ועמיד. יש תפס תליה מאחור.

גודל: 40X40 ס”מ

גודל התמונה של הילד/ה 14 ס”מ.

 אפשר להזמין עיצוב שונה לכל כיתה. 

התמונה מודפסת מראש.

 

מסגרות מעוצבות מנדלה עם תמונה

36 ש”ח כולל מע”מ

המסגרת עשויה PVC, עובי 1/2 ס”מ. החומר נראה כמו קאפה אך הוא חזק מאוד ועמיד. יש תפס תליה מאחור.

גודל: 40X40 ס”מ

גודל התמונה של הילד/ה 14 ס”מ.

 אפשר להזמין עיצוב שונה לכל כיתה. 

התמונה מודפסת מראש.

 

אלבום מעוצב ל 4 תמונות

מזכרת ומתנה לכל החיים

גודל: 50X50 ס”מ

שימי לב שפרט לשינוי בצבעי המסגרות, ישנם 2 דגמים שונים מבחינת המילים שבחרנו לעצב.

אפשר לבחור דגם שונה לכל כיתה, אנחנו מדפיסים את התמונות בתוך המסגרת.

המחיר ליחידה: 52 ש”ח כולל מע”מ. 

 

אלבום מעוצב ל 4 תמונות

מזכרת ומתנה לכל החיים

גודל: 50X50 ס”מ

שימי לב שפרט לשינוי בצבעי המסגרות, ישנם 2 דגמים שונים מבחינת המילים שבחרנו לעצב.

אפשר לבחור דגם שונה לכל כיתה, אנחנו מדפיסים את התמונות בתוך המסגרת.

המחיר ליחידה: 52 ש”ח כולל מע”מ. 

 

אלבום מעוצב ל 4 תמונות

מזכרת ומתנה לכל החיים

גודל: 50X50 ס”מ

שימי לב שפרט לשינוי בצבעי המסגרות, ישנם 2 דגמים שונים מבחינת המילים שבחרנו לעצב.

אפשר לבחור דגם שונה לכל כיתה, אנחנו מדפיסים את התמונות בתוך המסגרת.

המחיר ליחידה: 52 ש”ח כולל מע”מ. 

 

אלבום מעוצב ל 4 תמונות

מזכרת ומתנה לכל החיים

גודל: 50X50 ס”מ

שימי לב שפרט לשינוי בצבעי המסגרות, ישנם 2 דגמים שונים מבחינת המילים שבחרנו לעצב.

אפשר לבחור דגם שונה לכל כיתה, אנחנו מדפיסים את התמונות בתוך המסגרת.

המחיר ליחידה: 52 ש”ח כולל מע”מ. 

 

אלבום מעוצב ל 4 תמונות

מזכרת ומתנה לכל החיים

גודל: 50X50 ס”מ

שימי לב שפרט לשינוי בצבעי המסגרות, ישנם 2 דגמים שונים מבחינת המילים שבחרנו לעצב.

אפשר לבחור דגם שונה לכל כיתה, אנחנו מדפיסים את התמונות בתוך המסגרת.

המחיר ליחידה: 52 ש”ח כולל מע”מ. 

 

תפילת הדרך מעוצבת לרכב

מתנה לכל ילד

עם כל הזמנה

גודל: 10X7 ס”מ, עם חור 

יש להוסיף גומייה משרדית או חוט דיג לתליה

קריאת שמע על המיטה

רק 17 ש”ח כולל מע”מ

התמונה עשויה מ PVC, עובי 1/2 ס”מ. החומר חזק ועמיד.

גודל: 30X20 ס”מ

 

 להזמנה חייגי

052-3021029

ברכת אשר יצר

רק 12 שח כולל מע”מ 

עיצוב מקורי של סדרת הארגמן.

גודל התמונה:15X10 ס”מ

המסגרת עשויה מ PVC בעובי 1/2 ס”מ, זהו חומר חזק ועמיד, עם תפס תליה מאחור.

 

 

היומן של ילדותי

רק 22 ש”ח כולל מע”מ

ספר אישי עם מעקב לתינוק

לצד סיפור קסום מפי הילד, יש יומן מעקב כליל לשלבים העיקריים בהתפתחותו, כגון גמילה ממוצץ וטיטול, זחילה, ישיבה, הליכה, נעל ראשונה וכדומה.

הספר מעוצב עם חור שעובר דרך הכריכה הקדמית וכל העמודים, מדביקים תמונת פספורט אחת של התינוק בסוף הספר, והתינוק מופיע בכל עמוד!

גודל הספר 17X17 ס”מ 

כריכה קשה, 36 עמודים.

ספר אישי לבת

רק 22 ש”ח כולל מע”מ

ספר התודות שלי לבת

מתאים לפעוטון ולגנון

הספרים מעוצבים עם חור שעובר דרך הכריכה הקדמית וכל העמודים,

מדביקים תמונת פספורט אחת של הילד בסוף הספר, והכל מוכן!

וכך הילד רואה את עצמו בכל עמוד – הוא הכוכב של הספר!

גודל הספר 17X17 ס”מ, 

כריכה קשה, 36 עמודים.

הספר נמכר בהצלחה משנת 2013.

ספר אישי לבן

רק 22 ש”ח כולל מע”מ

ספר התודות שלי לבן

מתאים לפעוטון ולגנון

הספרים מעוצבים עם חור שעובר דרך הכריכה הקדמית וכל העמודים,

מדביקים תמונת פספורט אחת של הילד בסוף הספר, והכל מוכן!

וכך הילד רואה את עצמו בכל עמוד – הוא הכוכב של הספר!

גודל הספר 17X17 ס”מ, 

כריכה קשה, 36 עמודים.

הספר נמכר בהצלחה משנת 2013.

שעוני קיר
תעודות לידה

רק 37 שח כולל מע”מ לשעון קיר אישי שהוא גם תעודת לידה

איך מזמינים?

בוחרים דגמים (השם המופיע כאן בדוגמה הוא שם הדגם),

מכינים לנו רשימת שמות נפרדת לבנים/בנות.

מכינים את המידע על כל ילד בצורה כזו, כל ילד במשבצת נפרדת. כך:

נועה

תאריך לידה מלא

שעת לידה – אורך בס”מ – משקל

שולחים לנו את הרשימות, ואנחנו נגיש לכם מוצר מושלם ארוז כמתנה!

אפשר להזמין דגם שונה לכל כיתה.

גודל תעודת הלידה: 20X30ס”מ, עשוי PVC, עובי 1/2 ס”מ. חומר חזק ועמיד.

 

שעוני קיר
תעודות לידה

רק 37 שח כולל מע”מ לשעון קיר אישי שהוא גם תעודת לידה

איך מזמינים?

בוחרים דגמים (השם המופיע כאן בדוגמה הוא שם הדגם),

מכינים לנו רשימת שמות נפרדת לבנים/בנות.

מכינים את המידע על כל ילד בצורה כזו, כל ילד במשבצת נפרדת. כך:

נועה

תאריך לידה מלא

שעת לידה – אורך בס”מ – משקל

שולחים לנו את הרשימות, ואנחנו נגיש לכם מוצר מושלם ארוז כמתנה!

אפשר להזמין דגם שונה לכל כיתה.

גודל תעודת הלידה: 20X30ס”מ, עשוי PVC, עובי 1/2 ס”מ. חומר חזק ועמיד.

 

תעודות לידה

רק 32 שח כולל מע”מ לתעודת לידה

איך מזמינים?

בוחרים דגמים (השם המופיע כאן בדוגמה הוא שם הדגם),

מכינים לנו רשימת שמות נפרדת לבנים/בנות.

מכינים לנו את המידע על כל ילד כמו בטבלה, כל ילד במשבצת נפרדת

נועה

תאריך לידה מלא

שעת לידה – אורך בס”מ – משקל

ואנחנו נגיש לכם מוצר מושלם ארוז כמתנה!

אפשר להזמין דגם שונה לכל כיתה.

גודל תעודת הלידה: 20X30ס”מ, עשוי PVC, עובי 1/2 ס”מ. חומר חזק ועמיד.

 

בונוסים

עם כל רכישה תקבלו במתנה לכל ילד ליצירה, לבחירה:

חוברת צביעה משפחתית לחופשת הקיץ, לכל ילד, מהמבחר, משלמים על המשלוח בלבד

חוברות הצביעה שניתנות כמתנה

מנדלה עגולה בקוטר 17 ס”מ

דף יצירה של קערת פסח 4A

מסכת פורים

תפילת הדרך מעוצבת (לרכב)

עד גמר המלאי

הספר "אור"
מדיטציות קסומות להורה ולילד

35 שח לעותק 

(במקום 74 שח בחנויות)

22 מדיטציות להקראה כסיפור. מתאים מגיל שנתיים ועד בכלל, מלא בטיפים לבריאות ורוגע לילדים ולהורים. 

רב-מכר מאז 2005, בהוצאת ידיעות אחרונות.