077-2341504
argaman@netvision.net.il

דוגמה להנחיה המתאימה לפני שינה (מתאים גם לילדים קטנים)

כל המדיטציות שבספר מתאימות לילדים מגיל 6 ומעלה,

ההנחיות הארוכות יותר שבסוף הספר מתאימות מגיל 10 ועד בכלל כולל בני נוער.

בהנחיית ילדים צעירים יש לבחור את המדיטציות שזמן ההנחיה שלהן קצר (כל המדיטציות מתוזמנות)

את כל המדיטציות ניתן לקצר באופן אינטואיטיבי כדי להתאימן לגיל הצעיר.

מדיטציה

נדמיין כי מקירות החדר יוצאים המון לבבות קטנים בצבע ורוד…

הלבבות קטנים ועדינים ונושאים בתוכם אהבה מיוחדת בשבילנו (נמתין 3 נשימות ונמשיך להקריא)

הלבבות מתרבים וממלאים את החדר, (נמתין 3 נשימות ונמשיך להקריא)

ממלאים את המזרון ומקיפים אותנו, מלטפים לנו את הגוף… (נמתין 4 נשימות ונמשיך להקריא)

ננשום פנימה את הלבבות ונציף בהם את הלב שלנו. (נמתין 7 נשימות ונמשיך להקריא)

עכשיו נהפוך את כל הלבבות הקטנים שבחדר ללב אחד גדול. (נמתין 3 נשימות ונמשיך להקריא)

נדמיין שהלב הגדול מקיף אותנו (נמתין 5 נשימות ונמשיך להקריא)

ונירדם בתוכו. (נמתין 7 נשימות ונמשיך להקריא)

לילה טוב (ונצא מהחדר).