חנות

למחזיקי כרטיס קרנות, מצר וטוב יש 5% הנחה

נוספים על כל המוצרים בחנות.

ההנחה ניתנת טלפונית.
הקטגוריות בחנות

לחנות מוצרי היודאיקה שלנו, טליתות מעוצבות ופרוכות מסדרת הארגמן לחץ כאן